top of page

МКІП ПОДАЛО РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДЕМОНТАЖІВ ПАМ’ЯТНИКІВ ТА ПЕРЕЙМЕНУВАНЬ ВУЛИЦЬ

Вчора відбулось чергове засідання Експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики України з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму за результатами якого оприлюднили низку рекомендаційних рішень щодо демонтажів пам'ятників та перейменувань вулиць.Питання щодо збереження у публічному просторі або заміни (у випадку топоніміки) чи демонтажу та переміщення (у випадку з пам’ятниками) повинні вирішуватися відповідно до чинного законодавства про місцеве самоврядування, а також законодавства у сфері охорони культурної спадщини.


Тож, при ухваленні рішень, на думку експертної ради, доцільно враховувати такі критерії:


 • міру та наслідки участі політичного чи культурного діяча у реалізації російської імперської та радянської тоталітарної політики;

 • як ті чи інші об’єкти, назви, постаті, або твори пропагують імперські та тоталітарні наративи;

 • внесок особи у розвиток української та світової культури, науки та інших суспільно значущих сфер людської діяльності;

 • особисту світоглядну позицію, ціннісні орієнтири тієї чи іншої постаті;

 • ставлення особи до української ідентичності та ідентичності корінних народів України;

 • міфологізованість та інструменталізацію імперською та тоталітарною пропагандою постаті чи історичної події.


Недоцільним є існування у публічному просторі назв, об’єктів, символів пов’язаних із:

 • реалізацією російської імперської та тоталітарної політики, спрямованої на підкорення України, переслідуванням учасників боротьби за незалежність, здійсненням політичних репресій та інших злочинів імперського та тоталітарного режимів;

 • назвами російських міст та інших географічних, історичних та культурних об’єктів РФ, що не пов’язані безпосередньо з українською історією;

 • особами, що брали активну участь у реалізації та/чи пропаганді російської імперської та радянської тоталітарної політики;

 • особами, що брали безпосередню участь у переслідуваннях учасників боротьби за незалежність, здійсненні політичних репресій та інших злочинів імперського та тоталітарного режимів;

 • особами та подіями, що були міфологізовані імперською та тоталітарною пропагандою і до сьогодні використовуються російською пропагандою на поширення власних наративів.

Натомість експертна рада вважає доцільним зберігати назви/об’єкти, пов’язані з особами, які:

 • зробили важливий внесок у розвиток української чи світової науки, культури та інших сфер суспільного життя;

 • були прихильними (толерантними) до України та української культури, визнавали її рівність з іншими культурами;

 • боролися з тоталітарними режимами чи зазнали від них переслідування.


Фото: Denis Zalevskiy/Unsplash, МКІП


Comentarios


bottom of page